Dagens Orakel

16 augusti - orakel

Yin och Yang - skapa harmoni genom balans


Det är för närvarande disharmoni i något i ditt liv som beror på något inom dig som du behöver komma till acceptans med. Det finns ingenting i dig som är dåligt. Alla egenskaper tjänar ett syfte. Dessutom har du många egenskaper som du tror att du saknar. Allt som finns finns inom oss. Vi är en perfekt kopia av Gud och Gud är allt både ljus och mörker, Yin och Yang. Genom att acceptera allt du är istället för att gömma och döma dig själv kan du nå perfekt balans mellan polariteterna inom dig så som vi och vår värld är uppbyggd av. När detta sker kommer du närmare essens av den du är, nämligen Anden som vilar bortom dualiteten.