Dagens Orakel

Dagens orakel 8 juli

När den vilda kvinnan dansar in, påminner hon dig om din sanna essens och frihet. Bortkopplad från alla sociala konventioner och kulturella regler, håller den vilda kvinnan upp en spegel till ditt innersta jag- den sanna essensen om vem du är och vem du är menad att bli. Hon påminner dig om det klara ljuset som finns i var och en som blir dimmig av alla restriktioner som läggs på oss av samhällets förväntningar.  Hon påminner oss om att för att vara fullständigt närvarande i livet behöver vi ta fram ljuset och låta det skina klart oavsett de konsekvenserna som förväntas. Det är dags att ha modet att stiga in i ljuset. Ditt sanna jag passar inte i en låda; den behöver frihet att skina. Låt dina drömmar du hållt tillbaka så länge slå rot och komma till uttryck!


The Wild Women says: "Shine Brightly, dance with abandon, be yourself, and let the Great Spirit decide what happens." You´ll be happy you did.