Shamansk healing

Det som är gemensamt för shamaner är att de ofta använder trumma för att sätta sig själv i ett transtillstånd. I trans reser de till olika världar där de möter hjälpare som t.ex. djur eller arketyper som hjälper dem i deras arbete. Vad som mer är gemensamt är att de har förmågan att jaga bort onda andar som skapar sjukdom eller besvär för att sedan hämta tillbaka den förlupna själen till kroppen hos den drabbade. Så kallad Soul Retrieval.

Ordet shaman kommer ursprungligen från den sibiriska kulturen men har numera blivit ett begrepp inom den västerländska socialantropologin. Det kan sägas vara ett samlingsnamn för personer som utövar andligt helande inom en stam eller ett samhälle.

I alla tider och alla civilisationer har det funnits en eller flera personer som har varit en kontaktperson med andevärlden. Det som är gemensamt för shamaner är att de ofta använder trumma för att sätta sig själv i ett transtillstånd. I trans reser de till olika världar där de möter hjälpare som t.ex. djur eller arketyper som hjälper dem i deras arbete. Vad som mer är gemensamt är att de har förmågan att jaga bort onda andar som skapar sjukdom eller besvär för att sedan hämta tillbaka den förlupna själen till kroppen hos den drabbade.

Genom historiens gång har shamaner med rötter i folktron överlevt trots att de stora religionerna som kristendom, judendom, islam och buddhism m.fl. har tagit över. Även i ett land som Sverige hittar vi kloka gummor och gubbar som kan stämma blod, göra örtmediciner och annan trolldom. Trots vårt moderna samhälle som förnekar dessa företeelser som vidskepelse och humbug finns det ett behov av dessa människor, kanske för att de representerar naturens magi och för att det finns en längtan tillbaka dit.

Jag ser mig själv som en modern shaman som är i kontakt med naturens magiska krafter. De onda andarna jag jagar bort ser jag som personens egna inre demoner eller delpersonligheter som besätter och håller dem i fångenskap. När dessa demoner släpper taget kan klienten återta sin själsliga kraft.

När jag gör en shamansk healing börjar jag med att att göra en full kristallhealing för att att sedan använda olika helande ljud tibetanska sångskålar och en stor Gong från Nepal. Jag använder olika örter och helande dofter för att rena energierna m.m. Sedan gör jag en trumhealing med shamantrumman och under denna reser jag in i min klient och med hjälp av andevärlden och naturvärlden görs en shamanresa för att hela personen på djupet. 

Mitt utförande av shamanhealing har flera dimensioner. Den första dimensionen är Kristallhealing och den helande och renande effekten av stenarnas krafter. Den andra dimensionen är Tonhealing med hjälp av gonggongs, sångskålar, skallror, magiska doftessenser, och andra instrument. Den tredje dimensionen är trumman där jag under trans reser in i klientens mörker, och med hjälp av andliga hjälpare eller kraftdjur gör en healingresa ner i underjorden eller den himmelska världen, och helar de problem som jag hittat i det mörka rummet.

Shamansk healing kostar 1250 kronor för 1,5h - distans 1200 kr
Boka Shamansk healing
Jag tar emot för Shamansk healing på Silversmedsplan 18, Grimsta, Vällingby.
Välkommen
Karin

 

Här har du möjlighet att göra en guidad resa till ditt undermedvetna. En resa i ditt inre där du kommer i kontakt med känslor som du bär med dig i din smärtkropp och har möjlighet att rena, släppa och transformera dem till rent ljus.


Första 5 minuterna är shamantrumman. Sedan kommer en vägledd resa till ditt inre. Sätt dit tillrätta eller ligg ner på ett ostört ställe, slå helst av kommunikationen med yttre världen. Lyssna om möjligt med hörlurar. Denna resa kan du göra många gånger och samtidigt öva upp din förmåga att se bilder och symboler.
Lycka till på resan!
Karin