Shiatsu

Shiatsu är en behandlingsmetod som stimulerar både din fysiska kropp, dina undangömda känslor och når ända in i själens djup.

 

Shiatsu är en japansk behandlingsmetod som bygger på samma princip som akupunktur, men istället för nålar använder utövaren tryck med sina egna händer och fötter, knän och armbågar. Det låter kanske brutalt men det är en mycket djup och behaglig upplevelse. Traditionellt ligger klienten på en madrass på golvet medans givaren överför tryck längs meridianer och punkter över hela kroppen. Genom tryck djupt in i energibanorna stimuleras kroppens inre organ och egna läkningsförmåga.
Fördelen med shiatsu är att den inte bara stimulerar den fysiska kroppens helande utan den hjälper också känslokroppen att befrias från låsta känslor som ångest, ilska, rädsla och sorg. Shiatsu är en metod att nå själen genom den fysiska kroppen.

 

När kroppen öppnar sig genom Shiatsu utsöndras endorfiner och en euforisk känsla av välbehag sprider sig i kroppen.

 

När vi vill skydda vår inre sårbarhet skapar vi spänningar och blockeringar i kroppens muskler och vävnader. Ibland blir det som pansar som känns nästan omöjligt att ta sig igenom. Det sympatiska nervsystemet är som en dörr som hindrar inkräktare från att ta sig in. När givaren av shiatsu trycker på en punkt är detta motstånd det första som ger sig tillkänna. Om givaren väntar utanför ”dörren” tillräckligt länge ”öppnar” sig den till det parasympatiska nervsystemet som är i direkt förbindelse med själen. En euforisk känsla av välbehag går som en våg genom kroppen hos mottagaren, endorfiner utsöndras och klienten känner sig hel och fridfull. Att komma till detta tillstånd varierar hos de flesta men desto mer shiatsu man får desto lättare blir det att ”öppna” sig.

 

En shiatsu behandling kostar 850 kr för 60 minuter 1200kr 90 minuter

Boka Shiatsu